Loading...

Kalite

Bakır ve alüminyum sektöründe özgün tecrübe ve profesyonel, çağdaş, kurumsal yönetim.
İş Sağlığı ve Güvenliği

İMG A.Ş. müşterilerimize, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve etki alanı içindeki herkese, tehlikelerden arınmış veya bu tehlikelerin en aza indirildiği bir iş ortamında huzurlu bir biçimde yaşayabilme imkânını sunmak için çabalamaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uyulması, güvenli davranışı temel alan iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturulması, kaza risklerinin değerlendirilip düzeltici ve önleyici tedbirler alınması, mevcut ve yeni işe alınacak çalışanlarımızın eğitilmesi, sürekli bilgilendirilmesi, İş sağlığı ve güvenliği sonuçlarımızın performans kriterimiz olarak gözden geçirilmesi, sürekli iyileşmeye yönelik uygulamalar yapılması, yönünde faaliyetlerini Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından örnek bir kuruluş olmak için çalışmaktadır.

İmg İzoleli İletken San Tic A.Ş. TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahiptir.


Neden İMG ?

Bakır ve alüminyum sektöründe özgün tecrübe ve profesyonel, çağdaş, kurumsal yönetim. Yüksek kalitede iletken üretimi ve ilgili tüm standartlarda uygunluk. İleri teknoloji ve esnek üretimle müşteri beklentilerine hızlı cevap veren entegre prosesler ve ürün çeşitliliği. Konumu itibariyle ulusal ve uluslararası pazarlara hızlı ve etkin servis imkanı. Müşteri ilişkilerinde çözüm ortaklığı yaklaşımıyla sürekli gelişim ve kazan – kazan prensibi. Yeni ürün taleplerine cevap veren inovatif yaklaşım ve güçlü Ar-Ge yapısı. Çevreye saygılı üretim teknolojileriyle çevre dostu üretim. Bakır ve alüminyum iletkenin kullanıldığı tüm sektörlerin ihtiyaçlarına cevap veren güçlü ve geniş ürün yelpazesi.

Kalite

Günümüzde işletmeler, uluslararası düzeyde rekabet avantajı kazanmak için toplam kalite olgusunun en önemli unsur olduğunu kavramıştır. İMG A.Ş mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, ekonomik ve kaliteli ürün üretmek ilkesi doğrultusunda kuruluş performansını iyileştirmek için;

Kalite bilincini yerleştirmek, müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak, tüm faaliyetlerde sağlıklı bir iletişim ve geniş bir izleme olanağı sağlamak, tecrübelerimizi paydaşlarımızla paylaşarak topluma katma değer sağlamak, sürekli gelişmeye açık, dinamik bir Kalite Yönetim Sistemi kurmak ve sürdürmek, kalite açısından öncülüğüyle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücüyle çalışır.

İmg İzoleli İletken San Tic A.Ş. TS-EN-ISO 14001 : 2004 Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahiptir.


Çevre

İMG A.Ş. olarak çocuklarımıza miras bırakacağımız bu dünyayı kirletmemek için üzerimize düşen tüm yükümlülükleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında işletmemizde çıkan tehlikeli atıklar ve ambalaj atıkları, çevreye zarar vermeyecek şekilde depolanmakta, lisanslı kuruluşlar vasıtasıyla taşınmakta ve bertaraf edilmektedir. İşletmemiz içinde geri dönüşebilir atıklar kaynağında ayrıştırılmaktadır.

İmg İzoleli İletken San Tic A.Ş. TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahiptir.